بال

بال

ارز بال چیست ؟

بالانسر یک بازار ساز خودکار وپلتفرم مبادلاتی غیر متمرکز است.این پلتفرم به عنوان جایگزینی باز وقابل دسترس برای صرافی های متمرکز طراحی شده است وبه کاربران اجازه می دهد که اتریوم (ٍETH) ودارایی‌هایی مبتنی بر استاندارد ERC-20 رادر محیطی بدون نیاز به (trustless) وبدون نیاز به مجوز (permissionless) معامله کند.

بالانسر یک پروتکل صرافی غیر متمرکز است که متکی به فرمول ریاضیاتی برای قیمت گذاری دارایی‌هاست.

قیمت گذاری بازار سازهای خودکار در صرافی سنتی وجود دارد که از الگوریتم قیمت گذاری استفاده می شود.

بالانسردر سال 2019 توسط مایک مک دونالد و فرناندو مارتیلی راه اندازی شد.وبه عنوان پروتکل سازنده بازار خودکار ساز (AMM) یا مبادله غیر متمرکز استفاده می کنیم.

بالانسر چگونه کار می کند ؟

درست مانند یک صندوق شاخص که می تواند از سهام مختلفی برای تشکیل بالانسر استفاده کند عمل می کند. استخرهای بالانسر حداکثر ازهشت ارز رمز پایه مختلف تشکیل شده اند برای تعیین ارزش دارایی از نسبت بین دارایی‌های به اشتراک گذاشته شده در یک استخر استفاده می کند به عبارت دیگر هر زمان که کاربران معامله ای را انجام دهند سهم دارایی‌های خاص دریک استخر نقدینگی کم یازیاد شود دارایی‌های موجود در استخر وقیمت آن‌ها تغییر می کند.

مقدار Balancer pool باتوجه به درصد هر توکن درون آن تعیین می شود ، وزنی که هنگام ایجاد استخر انتخاب شده است.

ویژگی های ارز بالانسر چیست ؟

بالانسر عملکردهای مشابهی را باپلتفرم یونی سواپ و سوشی سواپ ارائه می دهد.تمایز اصلی بالانسر باسایر پلتفرم ها ، میزان انعطاف پذیری وکنترلی است که به صاحبان استخرها می دهد.

در حال حاضر امکان ایجاد یاسرمایه گذاری در سه نوع استخر انجام می شود ، مشترک  (Shared) ، هوشمند (Smart) یا خصوصی (Private) در یک استخر خصوصی فقط مالک می تواند پارامترهای استخر را کنترل وبه آن نقدینگی اضافه کند. در استخر‌های مشترک هرکسی میتواند به تامین نقدینگی بپردازد وکنترل پارامتررهای معینی رادر دست داشته باشد.استخر‌های هوشمند توسط قرارداد‌های هوشمند کنترل ومدیریت می شوند.

جلیلی

1401/03/08

دیدگاه کاربران

(0 دیدگاه)

ارسال دیدگاه