صرافی و اکسچنج بی بیت سطوح کاربری و کارمزدها در بی بیت

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سطح یک

سطح حساب : معامله گر

مدارک مورد نیاز : ایمیل معتبر

دسترسی ها : امکان مشاهده و معامله در کلیه بازارها با ارز تتر

محدودیت ها :

 • عدم امکان واریز ریالی
 • سقف برداشت ریال ، در 24 ساعت اخیر معادل 600 میلیون تومان و در 30 روز اخیر معادل 15 میلیارد تومان

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سطح دو

سطح حساب : سطح دو

مدارک مورد نیاز :احراز هویت کامل 

 • ایمیل معتبر
 • شماره همراه به نام شخص
 • کارت ملی
 • اطلاعات حساب بانکی به نام کاربر
 • متن تعهد

دسترسی ها :

 • امکان واریز نامحدود رمز ارز 
 • امکان مبادله در کلیه بازارها 
 • امکان برداشت رمز ارز و ریال با سقف مشخص
 • امکان واریز ریال با سقف مشخص

محدودیت ها :

 • سقف برداشت رمز ارز و ریال در مجموع 24 ساعت اخیر معادل 10 میلیون تومان
 • سقف واریز ریال معادل 500 هزار تومان در 24 ساعت اخیر 
 • سقف برداشت ریال در 24 ساعت 20 میلیون 
 • سقف برداشت ارز در 24 ساعت معادل 20 میلیون تومان

 

 

​​​​​​​


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سطح سوم

سطح حساب : سطح سوم

مدارک مورد نیاز :احراز هویت کامل 

 • ایمیل معتبر
 • شماره همراه به نام شخص
 • کارت ملی
 • اطلاعات حساب بانکی به نام کاربر
 • متن تعهد

دسترسی ها :

 • امکان واریز نامحدود رمز ارز 
 • امکان مبادله در کلیه بازارها 
 • امکان برداشت رمز ارز و ریال با سقف مشخص
 • امکان واریز ریال با سقف مشخص

محدودیت ها :

 • سقف برداشت رمز ارز و ریال در مجموع 24 ساعت اخیر معادل 30 میلیون تومان
 • سقف واریز ریال معادل 50 میلیون تومان در 24 ساعت اخیر 
 • سقف برداشت ریال در 24 ساعت 50 میلیون تومان
 • سقف برداشت ارز در 24 ساعت معادل 50 میلیون تومان