کاوا

کاوا

 ارز دیجیتال کاوا چیست؟

ارز دیجیتال Kava.ioنسل بعدی پلتفرم های وام دهی غیر متمرکز است که قصد دارد انعطاف بیشتری رابه این بازار بیاورد .این شبکه به قابلیت های میان زنجیره ای (Cross-chain)واستراتژی وام دهی منحصر به فرد خود معروف است.امروزه کاوا پلتفرم مجموعه بزرگی  از محصولات رابه وسیله وام وثیقه دار واستیبل کوین های خود ارائه می دهد.تا امروز ،پلتفرم ارز دیجیتال کاوا توانسنه بیش از 5/1میلیون دلار سود به کاربران خود پرداخت کند.

ارز دیجیتال کاوا در واقع یک پلتفرم DeFi میان زنجیره ای است که وام وثیقه دار و استیبل کوین هایی رابه کاربران رمز ارزهای اصلی بازار مثل بیت کوین ،اتم (ATOM)و...ارائه می دهد.در واقع کاربران می توانند دارایی های کریپتویی خود رابرای دریافت USDX،استیبل کوین کاوا ،به وثیقه بگذارند .توکن kavaدارای حاکم ومخصوص استیکینگ است که مسئول برقراری امنیت شبکه ورای گیری برای پارامترهای حیاتی است.

کاوا قابلیت ها وویژگی های جذاب زیادی دارد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد؛

 • وام دهی غیر متمرکز اهرم ؛ارزدیجیتال کاوا به کاربران رمز ارز های برتر امکان وام گیری سریع همراه بااهرم واستیبل کوین هایی برای هجینگ (Hedging)ارائه می دهد .
 • هجینگ استیبل کوین باسود ،استیبل کوین کاوا بانماد USDXسود پرداخت می کند.
 • مشتقات و تلفیق توسعه پذیر .ارز دیجیتال ioقادر است که از انواع مختلفی از ارزهای دیجیتال جدید هم پشتیبانی کند ومحصولات تلفیقی مشتقات جدیدی را ارائه دهد.
 • پلتفرم کاوا دونوع توکن دارد یکی توکن کاوا ودیگری استیبل کوین USDXتوکن  کاوا،توکن اصلی شبکه کاوا است که این موارد مصرف رابرای شبکه دارد

  امنیت 100 نود برتر شبکه بلاک ها را اعتبار سنجی می کنند .مشوق های اقتصادی برای اعتبار سنج ها به شکل اعطای ارز دیجیتال کاوا به عنوان پاداش هر بلاک ،کارمزد تراکنش ها وسوزاندن کاوااست .این پاداش براساس شرایط سخت گیرانه ای مثل مدت زمان فعالیت در شبکه وثبت دوباره تراکنش ها بین کاربران تقسیم می شود .

 •  
 •  
 •  

  حاکمیت توکن KAVAبرای لایحه ورای گیری برای تصمیمات وپارامترهای مهم سیستم شرایط اخذ وثیقه (CDP)استفاده می شود .این سیستم شامل انواع وثیقه های پشتیبانی شده،محدودیت بدهی کاربران ،نرخ وثیقه،کارمزدها ونرخ سپرده برای USDXمی شود ولی به محدودیت جهانی بدهی سیستم محدود نمی گردد.

  آخرین گزینه وام دهی .توکن  KAVAبه عنوان یک کوین اندوخته عمل میکندکه درمواقعی که سیستم کمتر از حد وثیقه موجودی دارد به کار می آید .در چنین مواقعی،کاوای جدیدی تولید می شود وبرای خریدUSDXاز بازار استفاده می شود تااین استیبل کوین بیش از حد وثیقه شود.

 •  

   

  ارز دیجیتال کاوا چگونه کار می کند؟

  کاربران این شبکه می توانند دارایی دیجیتال خود رابه ازای دریافت USDXوثیقه بگذارند .USDXبه عنوان استیبل کویناختصاصی کاوا در شبکه ،عمل می کند .برای اخذ وام USDX،کاربران می توانند تنها یک رمز ارز خود رادر یک قرارداد هوشمند پلتفرم قفل کنند .این ارز دیجیتال قفل شده به عنوان وثیقه برای وام شما عمل خواهد کرد.

  ممکن است کاربران وام های وثیقه ای مختلفی بگیرند تابرای ارز دیجیتال های پشتیبانی شده درسیستم ،اهرم تلفیقی ایجاد کنند .به عنوان مثال می توانید بیت کوین یا ریپل خود را ب پروتکل های سیستم قفل کنید. بااین کار به اندازه ارزش دارایی قفل شده خود USDXتازه تولید شده دریافت خواهید کرد تابیت کوین بیشتری خریداری کنید. بااین روش ،شما بااهرم در بازار فعالیت خواهید کرد.

   

   

 •  

 •  

 

مولودی

1401/02/21

دیدگاه کاربران

(0 دیدگاه)

ارسال دیدگاه